Valstyret for våren 2022 er bestemt

Dei tre personane som skal koordinere studentvalet i vår er bestemde. Amalie Farestvedt, Bilal Sheikh og Jørgen Valseth frå leiargruppa til Studenttinget utgjer valstyret. Jørgen har nok ein gong tatt på seg ansvaret som valstyreleiar.

– Vi er godt i gang med planleggingen allerede og ser frem til en god valgperiode.

Jørgen Valseth, valgstyreleder

Årets studentval vil bli gjennomført i mars og resultata vil bli publiserte 1. april.