Kandidat til NTNU-styret:

Amalie Farestvedt

Alder: 22 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Master i nanoteknologi
Aktiv lytter

Kandidattekst:

Heisann! Jeg heter Amalie, og studerer nanoteknologi i Trondheim.

Det å få representere studentpolitikken, er en oppgave jeg vil angripe med ærefrykt. Å stille til NTNU-styret er å ta et steg ut av komfortsonen, men det mener jeg bare vil spille til min fordel. Jeg presterer aller best når jeg utfordrer meg. Heldigvis står jeg ikke på bar bakke erfaringsmessig, jeg har engasjert meg bredt, og vært innom mye av det studentfrivilligheten har å by på. Jeg har flere erfaringer som leder, både for kor og gjennom linjeforeningsstyret.

At jeg nå ønsker å ta fatt på akkurat dette vervet, er mye grunnet NTNUs til tider mangelfulle koronahåndtering. Året 2020/21 har vist oss at studentenes rettigheter ikke kan tas for gitt.
Vi har alle kjent på hvordan ensomheten kan fange oss; lange dager i trange kollektiv og lite sosiale avbrekk. Det at fremtiden konstant bærer preg av usikkerhet, hjelper heller ikke. NTNU bør ha forutsigbarhet som et viktig mandat, slik at vi slipper plutselige skifter fra fysisk til digital eksamensavvikling som før jul.
Universitetet har et ansvar for å tilby sosiale arenaer for å motvirke studentenes ensomhet. At det gikk et år fra nedstenging til det kom inn et godt system for bruk av campus til sosiale aktiviteter, og det kun grunnet stort press fra Studenttinget, er ikke godt nok. Dette tydeliggjør hvor viktig et aktivt studentdemokrati er for oss alle. Som en representant for studentfrivilligheten har jeg erfart hvor mye energi som har gått med i å konstant tilpasse seg nye beskjeder. Det er kun takket være enormt engasjement at Trondheims frivillighetskultur fortsatt lever under disse vilkårene.
NTNU burde sette studentenes psykososiale miljø høyt på dagsordenen, for det er kanskje den viktigste oppgaven deres. Her mener jeg universitet har en forpliktelse overfor sine studenter som ikke oppfylles i dag.

Det kommende året vil preges av en gradvis gjenåpning av samfunnet som helhet. Her er det viktig at studentene får plass. Muligheten for å gjøre en reell forskjell er absolutt til stede, men det krever riktig kandidat. Jeg mener at et kritisk blikk på åpningsprosessen er essensielt for å sikre at studentrettigheter ikke forsvinner langs veien; vi skal ikke stå svakere stilt nå enn før mars 2020.
Å sørge for en så effektiv tilbakestilling til normalen som mulig, er jo noe vi alle tjener på. Her tror jeg vi bør ha fokus på tydelig og ærlig kommunikasjon mellom NTNU og studentene. Det vil bidra til at overgangen oppleves best mulig for studenter så vel som ansatte, og vil gjøre hverdagen mer forutsigbar for alle.

Så, hva bringer jeg til bordet? Min sterkeste kvalitet er evnen til å lytte aktivt. Jeg mener det er en styrke å ikke holde bastant på meninger, men heller å oppdatere og justere dem etter hvert som man lærer mer. Som styrerepresentant ønsker jeg å aktivt søke ut studenter for å lytte; din mening er verdifull for demokratiet! Det er viktig å bruke varierte virkemidler for å komme i kontakt med studentene, alt fra store undersøkelser til samtaler en-til-en. Jeg tror man med fordel kan ta i bruk mer kreative virkemidler for å få tak i data; spill, konkurranse eller gratis mat kan være en god gulrot. Studentene kan ikke påvirke dersom de ikke blir hørt, og de blir ikke hørt dersom studentdemokratiets kanaler ikke er profilert godt nok.
Å vite at man representer flest mulig er nødvendig for å stille krav med mest tyngde. For meg vil det være essensielt å se bredden i studentmassen for å kunne ta de reflekterte valgene.

Dersom du stemmer på meg, vil jeg bruke mitt enorme engasjement som drivkraft i vervet. Studentenes velferd, medvirkning og synlighet vil alltid få prioritet. Jeg vil presentere saker på en velformulert og direkte måte. Jeg tør å ta ordet, og skremmes ikke fra å stå på mitt – eller som studentrepresentant i NTNU-styret: stå på vårt!

Takk for at du bruker stemmeretten. Godt valg!
0
Stemmerett
0
Plassar i styret

Usikker på kven du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatane svare på spørsmål. Sjå kven du er mest einig med av kandidatane.
Skip to content