Kandidat til NTNU-styret:

Arja Pedersen

Alder: 25 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Lektorutdanning i engelsk
Velvære, kvalitet og bærekraft

Kandidattekst:

Som studentrepresentant i NTNU-styret ønsker jeg å skyve NTNU i riktig retning: mot en bedre studiehverdag for både våre nåværende studenter og for morgendagens studenter. For å få til dette vil tre fokusområder være spesielt viktig for meg:
– Studentenes psykososiale miljø
– Kvalitetssikring i utdanning
– Bærekraft i utdanning og en bærekraftig utdanning
I løpet av koronaperioden har vi sett at flere studenter sliter psykososialt. Dette var også et stort problem før pandemien. NTNU må fortsette å ha det det psykososiale miljøet i fokus, og vi må investere i tiltak som har en reell positiv effekt.

Kvalitetssikring er nøkkelen for å forbedre studieprogrammene våre. Det må foretas flere og grundigere evalueringer av studieprogram for å sikre at studentene er helhetlig fornøyde med sin utdanning. Vi må også sikre at alle studenter vet hvor de skal henvende seg med varslingssaker.

Bærekraft er et tema som angår alle studieprogram og alle studenter ved NTNU. Dette bør gjenspeiles i vår utdanning. Samtidig må NTNU gjøre en helomfattende omstilling for å sikre at vår utdanning er bærekraftig også i fremtidens samfunn. Dette innebærer hvilke studieprogram som tilbys, hvordan de er lagt opp og hvilken tankegang som reflekteres i deres innhold.

Jeg mener jeg er den rette kandidaten til NTNU-styret. Jeg er pålitelig, hardtarbeidende, og jeg liker å få andres syn på diskusjoner. I tillegg til lang erfaring med linjeforeningsarbeid, har jeg vært en del av studentdemokratiet i flere år: jeg var lektortillitsvalgt i to år og er nåværende fakultetstillitvalgt ved Det humanistiske fakultet (HF). Videre er jeg også en del av NTNUs delegasjon til Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte i år.

Stem på meg så skal jeg kjempe for en bedring av din studiehverdag!
0
Stemmerett
0
Plassar i styret

Usikker på kven du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatane svare på spørsmål. Sjå kven du er mest einig med av kandidatane.
Skip to content