Kandidat til NTNU-styret:

Fredrik Stensen Lier

Alder: 24 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Bachelor i pedagogikk
Studenter skal bli sett, hørt og forstått!

Kandidattekst:

Jeg stiller til valg for å kunne skape og sikre tryggheten blant studenter ved NTNU i Gjøvik, Trondheim og Ålesund. For å oppnå dette ønsker jeg å bedre kommunikasjonen mellom NTNU og studentene. Jeg ønsker å skape gode og klare kommunikasjonsveier slik at enkeltstudenter, linjeforeninger og andre studentengasjerte organisasjoner blir hørt og får den hjelpen de trenger. ‘Hvem skal jeg snakke med om dette?’, ‘Hvor går jeg om jeg vil si ifra?’, ‘Hvordan kan NTNU hjelpe vår organisasjon?’ er spørsmål som ofte blir silt, men ikke like ofte blir svart på. Jeg ønsker å arbeide for å etablere gode og trygge veier for kommunikasjon slik at studenter og organisasjoner slipper å havne i en labyrint som mange opplever å kjøre seg helt fast i.

Det er også veldig viktig at den kommunikasjonen som skjer fra toppen av NTNU og ned til studentene foregår på et språk alle kan forstå. Slik det er i dag snakker NTNU med studentene på et språk som i stor grad er preget av strategiske femårsplaner og etablerte forskrifter, mens studentenes tale er mer preget av hverdagslige utfordringer. Jeg ønsker å gjøre dette tilgjengelig for alle, slik at studentene forstår at det NTNU gjør har en direkte påvirkning på dem og deres hverdag. Dette er veldig viktig for meg og er noe jeg skal jobbe mot, slik at jeg kan representere studentenes faktiske stemme opp mot NTNU.

Jeg stiller derfor til valg med målet om at studenter skal bli sett, hørt og forstått!
0
Stemmerett
0
Plassar i styret

Usikker på kven du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatane svare på spørsmål. Sjå kven du er mest einig med av kandidatane.
Skip to content