Kandidat til NTNU-styret:

Roar Høiby Brakstad

Alder: 26 år
Studieby: Trondheim
Studieprogram: Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Planlegg å ta heiltidstillinga: Ja
Eigenskapar: Dedikert, erfaren og oppriktig

Kandidattur

Viktigaste sak: Proaktivt arbeid for studenters psykiske helse
Hei, mitt navn er Roar og jeg stiller til NTNU-styret.

For fire år siden bestemte jeg meg for å droppe ut av studiene mine ved UiO, og vendte nesen min nordover i retning NTNU. Den avgjørelsen har jeg ikke angret på et sekund siden. Grunnen er enkel; Trondheim er Norges beste studieby. Det er så mange ting som gjør Trondheim til nettopp dette. Vi har norges flotteste studentersamfund, norges største og mest inkluderende idrettslag, og ikke minst norges beste universitet.

Jeg mener jeg er en sterk kandidat til NTNU-styret. Mine seks år som student har gitt meg god erfaring om det å være student, både på og utenfor campus. I tillegg til en del ulike verv innenfor studentdemokratiet, har jeg også drevet studentpub, sittet i linjeforeningsstyrer og har det siste året vært Sportsredaktør i Under Dusken. Blant de tidligere studenttillitserv vil jeg spesielt trekke frem vervet mitt som studenterepresentant i Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene. Gjennom dette vervet har jeg opparbeidet meg erfaring om hvordan det er å jobbe med større studentpolitiske saker over tid, men og ledererfaring gjennom å organisere og lede Studentrådet Lektor. Jeg har og opplevd å være student de semestrene hvor arbeidet går lett, men og de semestrene hvor det føles ut som alt går mot deg. Jeg mener mine erfaringer fra ulike verv, men også de jeg har opplevd som student selv gir meg et bredt spekter av kunnskap som jeg vil ta med meg og videreutvikle inn i vervet.

Mitt største insentiv og hjertesak for å stille til NTNU-styret er proaktivt arbeid for studenters psykiske helse. Studenters psykiske helse var et økende problem lenge før pandemien, og jeg mener at vi studenter kan utnyttes i mye større grad for å bidra i kampen om vår mental helse. Vi studenter får til så utrolig mye når vi først får muligheten. Under pandemien har vi sett hvordan trondheimsstudenter som har skapt fantastiske studenttiltak, som alle jobber aktivt for å bedre vår hverdag. Studentens bærekraftsmål, In my experience, og Drivhuset er alle eksemplet på hva vi får til når vi blir tildelt midler til å skape gode tiltak. Som student mener jeg at NTNU kan gjøre mer for å legge til rette for at studenter skal fortsette å skape slike tiltak, og jeg vil jobbe aktivt med dette om jeg blir valgt til styret.

Godt valg!
0
Stemmerett
0
Plassar i styret

Usikker på kven du skal stemme på?

Vi har bedt alle kandidatane svare på spørsmål. Sjå kven du er mest einig med av kandidatane.
Skip to content