Hva er Studenttinget?

Studenttinget er det øverste studentorganet på NTNU og uttaler seg på vegne av alle NTNUs studenter. Studenttinget består av 25 representanter som møtes omtrent hver tredje uke. Det er 21 representanter fra Trondheim, to fra Gjøvik og to fra Ålesund.

I Studenttingsmøtene vedtas politikk som gjelder alle NTNU-studenter. Dette kan være saker om alt fra utveksling til psykososialt læringsmiljø. Studenttinget velger også representanter til en rekke sentrale råd og utvalg på NTNU.

Studenttinget velger et som arbeidsutvalg jobber fulltid med politikken til Studenttinget. Mellom Studenttingsmøtene er arbeidsutvalget ansvarlig for å forberede saker til Studenttinget, følge opp Studenttingets vedtak og være «studentenes stemme» opp mot ledelsen på NTNU.

Studenttinget har kontorer på Campus Gløshaugen. Kontakt oss gjerne med spørsmål eller henvendelser!

Hva er arbeidsutvalget

Studenttinget arbeidsutvalg høsten 2022. Bak fra venstre: Fredrik Framhus (Nestleder og fagpolitisk ansvarlig), Astrid Hilling (Leder), Ole-Markus Simonsen (Stedlig leder i Ålesund). Foran fra venstre: Emilie Swensen (Læringsmiljøpolitisk ansvarlig), Bilal Sheikh (Internasjonalt ansvarlig) og Ingunn H. Andreassen (Stedlig leder i Gjøvik).

Arbeidsutvalget består av seks studenter som er ansvarlig for den daglige driften av Studenttinget, og er bundet av politikken som vedtas av Studenttinget.

Fire av Arbeidsutvalgets medlemmer har arbeidssted i Trondheim, mens de to siste sitter henholdsvis i Gjøvik og Ålesund. Alle stillingene er fulltidsverv, slik at medlemmene kan ta permisjon fra studiene.

Det er Arbeidsutvalget sitt ansvar å forberede saker til og arrangere Studenttingsmøtene. Alle kan komme med saker til Studenttinget, men det er Arbeidsutvalget som innstiller på hvilke saker som skal behandles og som kommer med et forslag til vedtak. Dette gjøres i Arbeidsutvalgets møter.

Arbeidsutvalget utgjør sammen med studentene i NTNU-styret ‘Studenttingets ledergruppe’.

Hopp rett ned til innholdet