Valg til NTNU-styret 2020

0
studenter hadde stemmerett
0
stemmer avgitt
0 %
Valgoppslutning

Valgt til styret:

Valgt som vara: