Valg til universitetsstyret 2020

Resultater

0
studenter hadde stemmerett
0
stemmer avgitt
0 %
Valgoppslutning

Faste styremedlemmer

Simen Ringdahl
Mathilde Sjøhelle Eiksund
Simen Ringdahl
Mathilde Sjøhelle Eiksund

Vara

Andreas Knudsen Sund
Ingeborg Pedersen Reigstad
Andreas Knudsen Sund
Ingeborg Pedersen Reigstad

Gratulerer til de valgte!

De nye styremedlemmene tiltrer 1. august, og sitter til 31. juli 2021.

Resultater

Stemmetallene fordelte seg som følger:

Mathilde Sjøhell Eiksund 1091.33
Simen Ringdahl 696.33
Ingeborg Pedersen Reigstad 649.33
Andreas Knudsen Sund 573.67
Magnus Landheim 394.33
Truls Kippernes 372
Gaute Nepstad 341.67
Lars Føleide 248
Erik Solberg Finnes 232.67
Erlend Frøland 219.67