Kandidat til NTNU-styret

Presentasjon:

Hei! Mitt navn er Simen, jeg er snart ferdig med mitt femte år på sivilingeniørstudiet i nanoteknologi, og jeg stiller til NTNU-styret.

Jeg mener jeg absolutt har det som trengs for å sitte i styret som en studentrepresentant. Jeg har tidligere vært klassetillitsvalgt og programtillitsvalgt for nanoteknologi-studiet, og jeg har sittet ett år som fakultetstillitsvalgt for Fakultet for naturvitenskap. Den stillingen hadde jeg da NTNU fusjonerte med Ålesund og Gjøvik, og dermed føler jeg at jeg har veldig god innsikt i NTNUs systemer. Da jeg var FTV fikk jeg inkorporert de «»nye»» instituttene inn i studentrådet, og jeg presset fakultetet til å legge mer vekt på digital undervisning og identitetsarealer, som er blitt videreført helt til den dag i dag.

Det som gjør meg motivert til å representere studentene i styret er at jeg nå etter fem år føler jeg har mye mer erfaring, og dermed også flere visjoner for hva NTNU kan gjøre for å bli et enda bedre universitet. For eksempel var jeg så heldig at jeg fikk være på utveksling på Stanford i California i fjor, et universitet som er kjent for god undervisning. Jeg syns ikke NTNU bør være like stolt av sin undervisning. Jeg har dog et stort ønske om å overføre den samme motivasjonen for god undervisning til NTNU, der gode undervisere blir belønnet for sin innsats.

Simen Ringdahl

Alder: 23
Studerer: Nanoteknologi (Master), 5. år

Men om det er en ting jeg har lært fra NTNU så må det være hvor imponerende studentfrivillighet vi har. Jeg har vært så heldig å kunne bidra til UKA to ganger, jeg har engasjert meg stort i linjeforeningen, og jeg har vært leder for en vitenskapelig konferanse. Jeg forsto ikke hvor fantastisk denne frivilligheten er før jeg pratet med tilfeldige studenter i USA som hadde hørt om både UKA og Revolve, og hadde god kjennskap til NTNU av den grunn. Denne frivilligheten kan vi være utrolig stolte av, men er kanskje en stolthet som har fått litt for lite oppmerksomhet fra NTNU. Studentfrivilligheten skal ikke trenge bruke unødvendig mye tid og energi for å finne egnede lokaler, søke midler, og navigere seg i kronglete byråkratiske systemer. Ønsker man å gjøre noe kult på NTNU, skal terskelen være lav.

I alle NTNUs beslutninger er det en drakamp rundt hva som skal vektlegges. Om jeg får muligheten til å trekke i tauet, skal det være for at studentene skal få et større mulighetsrom for å uttrykke seg både faglig og kreativt. NTNU skal ha lokaler for de som jobber best stille og de som jobber best sammen. Det skal være store rom med god akustikk slik at korene og revyene kan øve, og godt utstyrte verksteder slik at Revolve kan bygge bil og Ascend kan ta oss til himmels. I tiden vi er i nå lærer vi veldig mye om hvilke digitale verktøy som fungerer, og hvilke som ikke fungerer. Dette skal vi jobbe med videre slik at de beste virkemidlene blir permanente. Jeg drømmer også om at NTNU skal bli flinkere til å bruke studentene i sine satsninger. Om NTNU skal arrangere flere festivaler, skal studentene kunne bidra mye mer.

Jeg håper jeg får mulighet til å representere dere i styret, og jeg gleder meg masse til å lytte til deg, og jobbe for at nettopp ditt ønske kan bli virkelighet på Norges største universitet.

Godt valg!

Hvordan bør NTNU se ut om 5 og 10 år?

Om 5 år bør det nye levende campus være ferdigstilt, med nye auditorier egnet for mer moderne undervisningsformer, og lokaler som kan bevare studentkultur og frivillighet døgnet rundt. Ettersom vi er samlet på ett sted, legger NTNU opp til mer tverrfaglig samarbeid noe som skal reflekteres gjennom undervisning, master- og bachelorgrader og videre forskning. NTNU skal fortsette å være selve prakteksempelet på et godt studiemiljø på alle campus.

Om 10 år har NTNU sørget for enda bedre kontakt mellom Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det skal være gode muligheter for å kommunisere med hverandre, og terskelen for å opprette arrangementer, både akademisk og kreative, på tvers av campus skal være lav. NTNU arrangerer også en festival, litt som Big Challenge men som for en gangs skyld er vellykket, der publikum kommer for å oppleve NTNUs renommé som Norges beste universitet, og der studentene er i fokus.

Trenger du litt mer hjelp til å bestemme deg?
Valgomaten hjelper deg å finne ut om du er enig med denne kandidaten.

Er du klar til å stemme?
Gå til valgsiden for å avgi din stemme!

Godt valg!