Slik fungerer valg til Studenttinget

Studenttinget NTNU er det øverste studentdemokratiske organet ved NTNU. STi består av 25 representanter fra hver studieby NTNU har tilstedeværelse i, i tillegg er også alle fakultet representert. STi arbeider for å ivareta studentens rettigheter og plikter. Les mer om Studenttinget her.

Studenttingsvalget foregår på Valgweb

Studenttinget fordeler etter Huntington-Hill-metoden

Studenttinget har 25 medlemmer. Alle tre studiebyer skal være representert med mandater. Disse er fordelt etter Huntington-Hill-metoden. Men hver studieby skal uansett være sikret minst to mandater. Per 2021 har Trondheim 21 mandater, og Gjøvik og Ålesund har to hver. Test Huntington-Hill-metoden her:

Studenter i Trondheim:

Studenter på Gjøvik:

Studenter i Ålesund:

Mandater Trondheim:

Mandater Gjøvik:

Mandater Ålesund:

Hvert fakultet sikres et mandat hver ved kvotering

Dersom ikke alle fakultetene er representert ved de 25 medlemmene valgt inn til Studenttinget og det er mulig å kvotere inn disse fra varalisten, skal dette gjøres. Om dette kan gjøres ved flere valgkretser (Trondheim, Gjøvik eller Ålesund), kvoteres den med høyest rangering på sin varaliste. Er det likt, skal det gjennomføres ved loddtrekning. Ved et eventuelt suppleringsvalg skal det ikke kvoteres fra fakultetene.

Sjekk at du er riktig registrert i manntallet før klagefristens utløp

Det er manntallet som sier hvor du kan stemme og hvem du kan stemme på. Altså er det viktig at du er riktig registrert, både på institutt, fakultet og studieprogram. Manntallet ved NTNU oppdateres hver vår og høst etter studentenes semesteroppmelding. Det er den enkelte ansatte og student sitt ansvar å kontrollere sin egen registrering. Dette kan gjøres fra manntallet tas ut til klagefristen løper ut to uker senere. Vårmanntallet tas ut 20. februar. Høstmanntallet tas ut 20. september.

Les om kandidatene på Studentvalget.no

Når valget er i gang kommer kandidatprofilene til å bli publisert. Studentvalget.no kommer til å ha utfyllende beskrivelser av kandidatene. Vi ber deg gjøre deg godt kjent med kandidatene slik at du kan gjøre et godt valg når du skal stemme på de kandidatene du liker best.

Ta valgomaten

Alle kandidatene blir bedt om å ta stilling til viktige spørsmål for NTNUs virke. Valgomaten lar deg bli kjent med kandidatene, og se hvem du er mest enig i. Valgomaten finner du på studentvalget.no.

Stem

Studentvalget.no har også en tidslinje for valgdatoene. Følg med her for å finne ut av når valget åpner, og stem på de kandidatene du liker best! Godt valg!

Ønsker du mer informasjon?

Trykk på knappen nedenfor for å få oppdateringer om valget og datoer. Du kan selvsagt også når som helst ta kontakt med valgstyret.

HOLD DEG OPPDATERT

Skriv inn e-postadressen din under, så vil du få påminnelse når valget åpner.

Hopp rett ned til innholdet