Studentvalget er over!

23. april til 3. mai ble ved valgt nye:
• Fakultetstillitsvalgte 
• Instituttillitsvalgte
Studenter til universitetsstyret

Valget stengte 3. mai kl. 23:59.
Se resultatene av valget til universitetsstyret under,
og sjekk nettside/sosiale media for ditt studentråd for å se dine nye tillitsvalgte på fakultet og institutt.

Valg til NTNU-styret

Det ble valgt to studenter (én kvinne og én mann) til universitetsstyret.
Alle studenter ved NTNU hadde stemmerett i valget. 

Valg til studentrådene

Det ble valgt nye studenttillitsvalgte på fakultet og institutt.
Disse sitter sitter i Studentrådet på ditt fakultet, og taler din sak opp mot instituttledelsen og dekanatet på fakultetet.

Hør sittende styrerepresentanter for studentene, Per Kristian Berget og Karoline Abildsnes, fortelle om  universitetsstyret: