Studenttinget ved NTNU er det øverste studentdemokratiske organet og studentenes offisielle stemme ved NTNU.
Tinget består av 25 representanter, og alle studiebyer og fakultet skal være representert.
Studenttinget diskuterer og vedtar politikk til det beste for studentene som det jobbes for inn mot ledelsen og styret ved NTNU.

Studenttinget velges i høstsemesteret, og sitter i ett år fra 1. januar.

Studenttinget velger på sitt konstituerende møte et Arbeidsutvalg (AU). Arbeidsutvalget består av 4 studenter (samt stedlige ledere i Gjøvik og Ålesund) som jobber fulltid i ett år for å iverksette Studenttingets politikk, representere Studenttinget mellom møtene og forberede saker for Studenttinget.

Les mer på Studenttingets nettsider