STUDENTRÅDSVALG

Her finner du informasjon om valg til studentrådet ved ditt fakultet. 

Hvert år velges det studenter til bl.a. Studenttinget, Velferdstinget, universitetsstyret og Studentrådene (Fakultets- og instituttillitsvalgte). 
Valgene foregår som regel samtidig hvert semester. ‘Studentvalget’ er derfor en fellesbetegnelse alle valgene til studentdemokratiet. Alle studenter ved NTNU har stemmerett, og kan stille til valg. Forutsetningen er at man har betalt semesteravgiften, og er riktig registrert i manntallet, særlig om man stiller til et institutt eller fakultet. Det forutsettes også at man planlegger å være student i perioden man velges for. Man må også beherske norsk som arbeidsspråk.

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP

Studentrådet ved Fakultet for Ingeniørvitenskap består av 19 instituttillitsvalgte (ITVer), samt 3 fakultetstillitsvalgte (FTVer). FTVene har kontor på Gløshaugen, og ITVene våre holder til på det campuset og i den studiebyen de studerer ved. Som ITV er man bindeledd mellom studentene og instituttet, og som FTV bistår du ITVene i deres arbeid, samt tar opp saker som er relevant for fakultetet

Det skal velges nye ITVer og FTVer denne høsten.

I tillegg blir det valgt 2 FTVer i høstsemesteret og 1 i vårsemesteret. Det skal alltid være minst én FTV fra et ingeniørstudium og én fra et sivilingeniørstudium.

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR ØKONOMI

Det skal velges 7 nye tillitsvalgte ved Fakultet for økonomi denne høsten, disse vervene strekker seg over en periode fra januar (2023) til desember (2023). I Trondheim skal det velges én ITV ved IØT, én ved HHS og én ved ISØ. I Ålesund skal det velges én ITV ved IIF, og i Gjøvik skal det velges én ITV ved IØT. I tillegg skal det velges to nye FTVer, én ved HHS og én som kan velges fra alle instituttene ved fakultetet. Hele studentrådet ØK består av 10 instituttillitsvalgte (ITVer) og 4 fakultetstillitsvalgte (FTVer) og representerer studentmassen ved Fakultet for økonomi. FTVene har kontor i Berg-bygget på Gløshaugen i Trondheim, ITVene ved IIF i Ålesund har kontor ved studenthuben i 4. etg. I K-bygget (Kompasset) og resten av ITVene er tilgjengelige der studentene holder til.

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR samfunns- og utdanningsvitenskap

Det skal velges 9 nye tillitsvalgte ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. Vervene gjelder fra våren 2022 til høsten 2022. I Trondheim skal det velges én instituttillitsvalgt (ITV) ved IGE, to ved ILU, en ved ISA, en ved ISS, en ved IPL og en ved IPS. I tillegg skal det velges to fakultetstillitsvalgte (FTV): organisatorisk nestleder og en læringsmiljøansvarlig.

 

Studentrådet SU består av de tillitsvalgte studentene ved Fakultetet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) ved NTNU. Studentrådet består av fire fakultetstillitsvalgte (FTV), og instituttillitsvalgte (ITV) fra hvert institutt ved SU. Programtillitsvalgte (PTV) ved enkelte tverrfaglige studieprogrammer sitter også i Studentrådet. Studentrådet SU deler kontor med Studentrådet HF i ‘Gata’ på Dragvoll (Bygg 2, nivå 3). I tillegg har vi kontor på Kalvskinnet (Lysholm, rom: BR1.066) og på Tunga (T2-BG209).

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP

Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap består av tillitsvalgte på fakultet, institutt og studieprogram. Vi har tillitsvalgte i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, og har kontor på campus Øya i Trondheim. Som tillitsvalgt er du studentenes representant i møter med ledelsen på studieprogram, institutt eller fakultet.

Ved vårens valg:

To fakultetstillitsvalgte, en studieprogramtillitsvalgt medisin, seks instituttillitsvalgte fordelt på Institutt for helsevitenskap i Ålesund, helsevitenskap i Gjøvik, samfunnsmedisin og sykepleie, nevromedisin og bevegelsesvitenskap, klinisk og molekylær medisin og sirkulasjon og bildediagnostikk.

Ved høstens valg:

To fakultetstillitsvalgte og seks instituttillitsvalgte fordelt på Institutt for helsevitenskap i Ålesund (1 stk), helsevitenskap i Gjøvik (2 stk), samfunnsmedisin og sykepleie (1 stk), nevromedisin og bevegelsesvitenskap (1 stk) og psykisk helse (1 stk).

Stillingene som FTV er honorert 200 timer/semester, og stillingene som ITV er honorert 100 timer/semester. Som tillitsvalgt i Studentrådet MH kan du søke særplass i praksis. Alle stillingene har varighet på ett år med oppstart i januar (ved høstvalg) og august (ved vårvalg), med mindre annet er spesifisert.

Kontakt oss: studentrad@sr-mh.no

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR informasjonsteknologi og elektroteknikk

Studentrådet ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved NTNU har tillitsvalgte i både Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Det består av en lektortillitsvalgt, fire fakultetstillitsvalgte (FTV) og 20 instituttillitsvalgte (ITV) for instituttene: Institutt for datateknologi og informatikk (IDI), Institutt for elektroniske systemer (IES), Institutt for matematiske fag (IMF), Institutt for elkraftteknikk (IEL), Institutt for teknisk kybernetikk (ITK), Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) og Institutt for IKT og realfag (IIR). Ved høstens valg velges følgende representanter for et år:

Trondheim: 1 FTV (siving), 1 FTV (ingeniør/realfag), 1 ITV IDI (bachelor/AIT), 1 ITV IES (siving), 1 ITV IMF (realfag), 1 ITV IEL, 1 ITV ITK, 1 ITV IIK.

Gjøvik: 1 ITV IIK

Ålesund: 1 ITV IIR

Alle stillingene i Studentrådet IE har oppstart i januar 2022 og er honorert.

Kontakt oss: medlem@sr-ie.no.

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR NATURVITENSKAP

Studentrådet ved det naturvitenskapelige fakultetet (NV-fakultetet) representerer alle som studerer naturvitenskap ved NTNU. Vi består av 25 flinke studenttillitsvalgte fra forskjellige studier i både Trondheim og Ålesund. Våre tillitsvalgte sitter i viktige møter og organer der de sørger for at studentenes stemme alltid blir hørt. De fakultetstillitsvalgte jobber tett opp mot fakultetet, mens de institutt-tillitsvalgte jobber tett opp mot hvert instituttArbeidet varer i ett år, det er honorert og arbeidsspråket er norsk. 

Dersom du har lyst til å bli en studenttillitsvalgt så kan sjekke hvilke stillinger som er ledig for ditt studium herunder og stille til valg. I parentes ser du hva forkortelsen til instituttet står for og dersom det er flere spesifikasjoner for studium så står det også her. Hvis du har spørsmål så svarer vi mer enn gjerne på ftv@sr-nv.no. 

Om våren velges: 

  • Ingeniørstudenter: Fakultetstillitsvalgt, IBF (bioingeniørfag), IMA (materialteknologi) 
  • Sivilingeniørstudenter: IKP (kjemisk prosessteknologi), IKJ (kjemi), IFY (fysikk)IBT (bioteknologi og matvitenskap), IMA (materialteknologi) spesifikt industriell kjemi- og bioteknologi-studenter. 
  • Bachelor- og masterstudenter i realfag: IBI (biologi) NB! 2-årige masterstudenter velges på våren, IBA (biologiske fag Ålesund). 
  • Lektorstudenter som har biologi, kjemi eller fysikk: lektortillitsvalgt. 
  • Åpen post*: Fakultetstillitsvalgt. 

* Alle studenter kan stille til dette så lenge de tilhører NV-fakultetet. 

Om høsten velges: 

  • Ingeniørstudenter: IBF (bioingeniørfag), IBA (biologiske fag Ålesund) spesifikt bioingeniørfagstudenter, IBI (biologi). 
  • Sivilingeniørstudenter: Fakultetstillitsvalgt, IKP (kjemisk prosessteknologi), IMA (materialteknologi) spesifikt materialteknologi-studenter. 
  • Bachelor- og masterstudenter i realfag: Fakultetstillitsvalgt, IBI (biologi) spesifikt2-årige masterstudenter, IKJ (kjemi), IFY (fysikk), IBT (bioteknologi og matvitenskap) spesifikt bioteknologi masterstudenter, IBT (bioteknologi og matvitenskap) spesifikt matvitenskap, teknologi og bærekraft-studenter. 
Høsten 2021 velges det også en 

STUDENTRÅDET FAKULTET FOR ARKITEKTUR OG DESIGN

Studentrådet ved fakultet for Arkitektur og Design (AD-fakultetet) representerer alle som studerer arkitektur, design, planlegging eller kunst ved NTNU. Vi er 13 studenttillitsvalgte fra forskjellige studier i både Trondheim og Gjøvik. Våre tillitsvalgte sitter i møter og organer slik at studentenes stemme alltid blir hørt. De fakultetstillitsvalgte jobber tett opp mot fakultetet, mens de institutt-tillitsvalgte jobber tett opp mot hvert institutt.  Arbeidet varer i ett år, det er honorert og arbeidsspråket er norsk. 

Hvis du har spørsmål så svarer vi på ftv@sr-ad.no. Vi er også å finne på studentdemokratiets lokaler på Oppredningen, Gløshaugen, mandager mellom 14.00-16.00.  Hvert semester skal det velges én ny instituttillitsvalgt per institutt. Det skal også velges 1 fakultetstillitsvalgt. 

 Høsten 2021 skal følgende tillitsverv velges: 

1 fakultetstillitsvalgt,

Instituttillitsvalgt: Institutt for arkitektur og planlegging (IAP) , Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) , Institutt for Design Trondheim (ID), Institutt for Design Gjøvik (ID) .

STUDENTRÅDET DET HUMANISTISKE FAKULTET

Det skal velges to nye fakultettillitsvalgte (FTV), nye instituttillitsvalgte (ITV) og nye programtillitsvalgte (PTV) denne høsten. Vervene gjelder for to semestre, kalenderåret 2023. Denne høsten skal det velges ny fakultetsansvarlig FTV og ny læringsmiljøansvarlig FTV på HF, samt ITVer til alle våre institutt. Studentrådet HF består av de tillitsvalgte studentene ved Det humanistiske fakultet. Studentrådet består av fire FTVer, to til tre ITVer per institutt, to PTVer fra europastudier og én lektortillitsvalgt (LTV) for lektorstudentene ved ISL, IHK og IMS. Studentrådet HF deler kontor med Studentrådet SU i «Gata» på Dragvoll (Bygg 2, nivå 3).

Hvilket studentråd er mitt?

Alle studieprogram på NTNU er tilknyttet et fakultet, og alle fakultet har et studentråd. Trykk på lenken under for å få oversikt over alle studieprogram og hvilket fakultet ditt tilhører. Er du fortsatt usikker kan du ta kontakt med din studieveileder, eller noen i studentdemokratiet.

Hopp rett ned til innholdet