Studenttinget 2017

 

Generelt om Studenttinget
Studenttinget består av 25 faste representanter fra hele NTNU. Som studentenes øverste tillitsvalgte organ jobber Studenttinget med å vedta og få gjennomslag for viktige studentsaker på NTNU. Hvert år setter Studenttinget opp en politisk plattform de skal jobbe ut fra, og på de jevnlige studenttingsmøtene stemmes det over og vedtas nye saker som er viktige for studentene. Gjennom deltakelse i dekanmøter, arbeidsgrupper og nært samarbeid med studentrådene fremmes disse sakene for NTNUs ledelse. Vår deltakelse her er ekstremt viktig for at studentenes perspektiv skal komme tydelig frem. For eksempel er det Studenttinget som er den tydeligste pådriveren for at NTNU må stille høyere krav til forelesere og kvaliteten på øvingene, når de vitenskapelig ansatte ofte kan være mer opptatt av krav til forskningskvalitet.

NTNU Gjøvik og NTNU Ålesund er sikret to plasser hver, mens resten av plassene fordeles mellom representanter fra Trondheim.

Du kan lese mer om disse og andre saker på http://www.studenttinget.no/var-politikk/

Aller viktigst er det allikevel at du som medlem i Studenttinget kan fremme de studentsakene som er viktigst for DEG.