Still til valg!

Studentvalget har nå åpnet for at du kan melde ditt kandidatur.

Frist for å stille til valg er 26.10.18 kl 2359.
Selve valget er 29.10.18 – 04.11.18

Du kan stille som representant til Studenttinget, til fakultetstillitsvalgt eller til instituttillitsvalgt. Hvis du vil vite litt mer om studentdemokratiet har Studenttinget lagt ut en video på facebook som forklarer litt hvordan det fungerer. 

Logg inn med studentkontoen din og meld ditt kandidatur:

Studenttinget

Studentrådet AD
Studentrådet HF
Studentrådet IE
Studentrådet IV
Studentrådet NV
Studentrådet MH
Studentrådet SU
Studentrådet ØK

Her er en kjapp intro om de forskjellige stillingene:

Studenttinget:

Studenttinget er NTNUs øverste studentorgan. Dette gjør at representantene har mye innflytelse da de uttaler seg på vegne av alle NTNUs studenter og fremmer deres stemme. Representantene skal i løpet av året fremme sine kampsaker, diskutere og vedta politikk på Studenttingsmøte hver 3. uke og bistå i profileringarbeid når det er aktuelt.

Studenttinget uttaler seg i alle saker som fremlegges fra NTNU og saker som er viktige for studentene ved NTNU. Studenttinget er medlemmer av både nasjonale og internasjonale organisasjoner og fremmer studentene på NTNU sin sak i disse fora. Studenttinget er valgorgan for alle styrer, råd og utvalg hvor studentene på NTNU skal være representert. Studenttinget er innstillende organ der Rektor velger studentrepresentanter.

Her finner gjeldende vedtekter for Studenttinget

Fakultetstillitsvalgt:
Representerer og ivaretar studentenes interesser på fakultetsnivå, leder studentrådet og arbeider tett på fakultetsledelsen og studentdemokratiet.

Instituttillitsvalgt:
Representerer og ivaretar studentenes interesser på instituttnivå og arbeider tett på studentrådet, studieprogramråd og instituttledelsen.

I menyen på venstre side kan du finne mer informasjon om hvert studentråd. Dette gjelder både fakultet- og instituttillitsvalgt. Her vil det være litt variasjon i arbeidsoppgaver og ansvarsområder avhengig av hvilket fakultet de hører til. Hvis du lurer på hvor du hører til så sjekk ut NTNU siden til studieprogrammet ditt, der står det i faktaboksen både institutt og fakultet.

Lurer du på noe utover dette så ta kontakt med oss på valgstyret@studenttinget.no

Valget har åpnet // The election has opened

English below

Valget har nå åpnet, og du kan stemme frem dine tillitsvalgte på institutt-, fakultetsnivå og til universitetsstyret. Les mer om kandidatene til universitetsstyret ved å klikke på navnene deres.

Sjekk også ut valgomaten for å finne ut hvem av kandidatene som deler dine meninger!

For å lese mer om kandidatene på institutt- og fakultutetsnivå, logg deg inn i valgweb ved å klikke på «STEM HER»-knappen. Valget stenger søndag 6. mai kl. 23.59. Resultatene offentliggjøres mandag 7. mai kl. 17.00.

Godt valg!

Nora Iman Hagesæther (HF)

Lars Føleide (IE)

Siri Arnesen (AD)

Philip Lautin Jackson (SU)

Ida Johnsen Ingebrigtsen (HF)

 

The election has now opened, and you can vote for your student representatives for department, faculty as well as the board of NTNU. Read more about the candidates for the board of NTNU by clicking on their names.

To read more about the candidates for department and faculty, sign in to valgweb by clicking the «VOTE HERE»-button. The election closes at Sunday, May 6th, at 23.59. The results will be made public on Monday the 7th of May at 17.00.

Happy voting!

Kandidater til universitetsstyret

Fristen for å stille til styrevalget 2018 for studenter gikk ut fredag 13. april. Det var totalt fem kandidater som meldte seg, tre kvinner og to menn. Følgende personer er kandidater fra studentene til NTNUs styrevalg 2018:

Nora Iman Hagesæther (HF)

Lars Føleide (IE)

Siri Arnesen (AD)

Philip Lautin Jackson (SU)

Ida Johnsen Ingebrigtsen (HF)

 

Vi er veldig fornøyd med kandidatene som har stilt til valg, og valgstyret gleder seg til valget 30. april – 6. mai. Det vil foregå utspørring av kandidatene i Storsalen på Studentersamfundet søndag 29. april kl. 18.00.

De som vinner valget vil starte sin periode 1. august 2018 og sitte frem til 31. juli 2019.

Nå kan du melde ditt kandidatur

Information in English below

Studentvalget har nå åpnet for at du kan melde ditt kandidatur. Du kan stille som representant til NTNUs universitetsstyre, som fakultetstillitsvalgt eller som instituttillitsvalgt.

Hvis du vil vite litt mer om studentdemokratiet har Studenttinget lagt ut en video på facebook som forklarer litt hvordan det fungerer. Her er en kjapp intro om de forskjellige stillingene:

Universitetsstyret:

NTNU-styret er det øverste vedtaksdyktige organet ved NTNU og består av 11 representanter hvorav 2 er studenter – en kvinnelig og en mannlig student. Du kan stille uansett årstrinn. Ved NTNU får disse to studentene tilbudet om å sitte på heltid. De kan da søke permisjon fra studiene sine om de takker ja. Det er et lærerikt år som gir et godt innblikk i NTNU som organisasjon, mulighet til å påvirke landets største universitet. Ikke minst, vil det gi verdifull erfaring å ta med seg videre etter endt utdanning! Frist for å melde kandidatur er fredag 13. april kl. 23:59.

Fakultetstillitsvalgt:


Representerer og ivaretar studentenes interesser på fakultetsnivå, leder studentrådet og arbeider tett på fakultetsledelsen og studentdemokratiet. Frist for å melde kandidatur er torsdag 26. april kl. 23:59

Egne frister for Det humanistiske fakultet (ftv@hf.ntnu.no) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (ftv@su.ntnu.no). Kontakt studentrådene direkte for mer informasjon om hvordan du kan stille.

Instituttillitsvalgt:

Representerer og ivaretar studentenes interesser på instituttnivå og arbeider tett på studentrådet, studieprogramråd og instituttledelsen.  Frist for å melde kandidatur er torsdag 26. april kl. 23:59

Egne frister for Det humanistiske fakultet (ftv@hf.ntnu.no) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (ftv@su.ntnu.no). Kontakt studentrådene direkte for mer informasjon om hvordan du kan stille.

 

I menyen til venstre kan du finne mer informasjon om hvert studentråd. Dette gjelder både fakultets- og instituttillitsvalgt. Her vil det være litt variasjon i arbeidsoppgaver og ansvarsområder avhengig av hvilket fakultet du hører til.

 

Meld ditt kandidatur ved å svare på skjemaet på denne lenken:

Kandidatskjema til studentvalget våren 2018

 

Valget åpner 30. april og stenger 6. mai.

Lurer du på noe utover dette ta kontakt med oss på valgstyret@studenttinget.no

English information:

The student election has now opened and you may now run as a candidate. The elections being held are: University board representative, faculty representative and department representative. Please notice that you need to be able to read, write and understand Norwegian to run for election.

 

The university board:
The board of NTNU is the highest governing body at NTNU and makes decisions on issues of principal importance. The board consist of 11 member of which 2 are student – one male and one female student. You can run for election regardless which year you study. At NTNU the board representatives have the option to work full time with university politics. Those who accept the full time position can apply for leave of absence from their studies. It is a rewarding year that will give you a good insight into NTNU as an organization, the opportunity to influence Norway’s largest university as well as a valuable experience to bring with you after the end of your education. The deadline to run for election is Friday 13th of April at 23:59.

Faculty representative:

The faculty representatives (FTV) main tasks are to represent and to secure the student’s interests at the faculty level. They also have the task of leading the local student council and cooperate with the faculty board and the rest of the student democracy. The deadline to run for election is Thursday 26th of April at 23:59. Faculty of Humanities (HF) and Faculty of Social and Educational Sciences (SU) have their own deadlines.

 

Department representative:

The department representative (ITV)  main tasks are to represent and to secure the student’s interests at the department level. They work closely with the student council at their respective faculty. The deadline to run for election is Thursday 26th of April at 23:59. Faculty of Humanities (HF) and Faculty of Social and Educational Sciences (SU) have their own deadlines.

 

You may find more information on each student council at studentvalget.no. This applies to both faculty and department representatives. There may be variation in tasks and assignments depending on which faculty you represent.

 

Run for election by using this form:

Kandidatskjema til studentvalget våren 2018

If you have any further questions, please contact: valgstyret@studenttinget.no

Studenttinget 2018 er presentert!

Valgresultatet ble annonsert mandag 6. november. I valget til Studettinget kjempet 57 kandidater om 25 plasser, der plassene er fordelt med 2 i Gjøvik, 2 i Ålesund og 21 i Trondheim.

Fra Ålesund ble følgende personer valgt:
Mathias Dybvik
Steffen Kambe Strømsnes

Fra Gjøvik ble følgende personer valgt:
Christopher Marsteen Cox
William Bertin Skoglund

Fra Trondheim ble følgende personer valgt:

Adrian Heyerdahl
Aleksander Thiren
Annbjørg Pasteur Stø
Annichen Marie Staib
Bendik Bogfjellmo
Cecilie B. Raustein
Emma Garborg
Gøran Sildnes Gedde-Dahl
Ida Johnsen Ingebrigtsen
Inès Blomvågnes
Leif Bjarne Hammer
Man Dinh Vu
Marion Amalie Teigseth
Ragnhild Kalsen Dalslåen
Saeid Hosseini
Sindre Kristian Alvsvåg
Sindre Toft Nordal
Stig-Martin Liavåg
Talal Mohammad
Ylva Skagen
Yngvild Løke

Valgoppslutning

I Gjøvik har 3697 studenter stemmerett. 694 av dem avga stemme, som ga en valgoppslutning på 18,77%. Ålesund har 2376 stemmeberettigede studenter. 353 avga stemme, som gir en valgoppslutning på 14,86%. Trondheim har 33118 stemmeberettigede, og av dem avga 3272 sin stemme, som gir en lokal oppslutnung på 9,88%.
Det gir en total oppslutning på 11,02%

 

Valget er over!

Valget er stengt. Resultatene blir presentert på mandag 6.11. klokken 16.15!

Følg med på facebook her: https://www.facebook.com/events/765983556918693/

Offentliggjøring av resultatene vil bli streamet.

Kandidatene til Studenttinget

Nå er valget åpnet og i år er det 57 personer som kjemper om 25 plasser til Studenttinget 2018. Dette kommer til å bli et jevnt valg, derfor er det viktig at nettopp DU bruker stemmeretten din. Det skal velges 21 representanter fra Trondheim, 2 fra Gjøvik og 2 fra Ålesund.

Kandidater til Studenttinget

For å gjøre valget enklere for deg har vi gitt alle kandidatene 13 påstander der de skal rangere hvor enig eller uenig de er med påstanden. Svarene til hver av kandidatene finner du i matriseskjemaet. Vi håper dette er et nyttig verktøy for deg i valgprosessen. I tillegg har hver enkelt kandidat en egen kandidatpresentasjon som gjør det mulig for deg å bli bedre kjent med den enkelte kandidat.

Det er også valg til fakultet og institutt, så les mer om kandidater til ditt studentråd i menyen til venstre.

Din stemme har makt! Godt valg!

Valget er åpent fram til fredag 3. november kl. 23:59.

Gi din stemme her. Du logger inn med din NTNU-bruker. Du kan rangere antallet kandidater som skal velges i den aktuelle valgkretsen i prioritert rekkefølge, hvor prioritet 1 er best.

Kandidatskjemaet er nå stengt

Det er nå ikke mulig å melde sitt kandidatur til Studenttinget lenger. Vi jobber med å få opp kandidatpresentasjonene, og kommer tilbake med mer informasjon.

For studenter ved HF og SU er det fortsatt mulig å melde kandidatur til tillitsvalgtstillinger på institutt og fakultet.

Selve valget åpner mandag 30.10 klokken 08.00.