PM: Valgresultatet er klart!

Valget som skulle avgjøre hvilke to studenter som skal sitte i NTNU-styret i skoleåret 2017/2018 ble avholdt 30. mars til 6. april. Resultatet er nå klart!

De som har blitt valgt til NTNU-styret er:

valgresChristoffer Vikebø Nesse (fast representant)

Anja Beate Andersen (fast representant)

 

 

Thomas Hesselberg (vara)
Elise Midtbø (vara)

Etter lov om universiteter og høgskoler skal det velges én mann og én kvinne.

35 909 studenter hadde stemmerett i valget, og av disse avga 5 324 stemme. Det gir en valgoppslutning på 14.83%. Dette er en oppslutning studentenes valgstyre er fornøyd med. I 2015 var oppslutningen til styrevalget på 12.9% og i 2014 var oppslutningen 12.8%.

Under valgperioden har valgstyret og Studenttinget vært til stede på nesten alle campus i alle tre studiebyer. Onsdag 29. mars ble det arrangert en debatt mellom 8 av kandidatene på Studentersamfundet i Trondhjem.

Leder Ingvild Marie Sørlie i studentenes valgstyre er fornøyd med både oppslutningen og hvordan valgkampen har gått.

– Oppslutningen har økt siden de siste to årene, og det må vi være fornøyde med. Alle kandidatene har drevet en redelig valgkamp, og stemningen har vært veldig god mellom alle kandidatene.

 

Stemmetallene ble som følger:

valgres

 

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med leder av Studentenes valgstyre, Ingvild M. Sørlie, 906 99 160.