Studentvalget våren 2020 nærmer seg

8.-14. mai skal det velges fakultetstillitsvalgte, instituttillitsvalgte og to studenter til universitetsstyret. 

Mer info kommer snart.

Valget våren 2020 åpner om:

  • 00Dager
  • 00Timer
  • 00Minutter
  • 00Sekunder

Valg til NTNU-styret

Våren 2020 velges det to studenter (én mann og én kvinne) til universitetsstyret for NTNU.
Allerede nå kan du melde din interesse for å stille, eller anbefale kandidater!

Lurer du på hva det hele egentlig dreier seg om?
Hør tidligere leder av Studenttinget, Marte Øien, forklare Studentdemokratiet ved NTNU i denne kjappe videoen: