Gratulerer!

Valgkampen er unnagjort og resultatet står. Under er hvem som har vunnet valget til styret og de som ble valgt til helttidsverv i Velferdstinget.  Vi gleder oss til å arbeide sammen fremover!

Styrerepresentanter:
Per Kristian Røkkum Berget og Karoline Abildsnes

 

Velferdstinget:
Leder Nina Salvesen

Organisatorisk nestleder Jørgen Sunnvoll

Politisk nestleder Kenneth Stange