4.-10. november er det valg på hele NTNU!

Alle studenter har stemmerett, og kan stille til valg!
Det skal velges tillitsvalgte på alle nivå, fra studentrådet på hvert fakultet og helt opp til Studenttinget.

Du kan stille som representant til Studenttinget, til fakultetstillitsvalgt eller til instituttillitsvalgt.
På konstituerende møte for Studenttinget 2020, 14. november, kan du også stille til Studenttingets Arbeidsutvalg (AU). 

Her på studentvalget.no finner du mer informasjon om hvordan du stiller til de ulike vervene.
Om du kjenner på en gryende interesse, men vil vite mer om hva Studenttinget eller tillitsvalgte holder på med, finner du mer informasjon her på Studentvalget.no!

Valget åpner om:

Nå kan du stille til Studenttinget 2020!

Fristen for å melde sitt kandidatur til Studenttinget er
fredag 1. november kl. 16:00

Lurer du fremdeles på hva det hele egentlig dreier seg om?
Hør tidligere leder av Studenttinget, Marte Øien, forklare Studentdemokratiet ved NTNU i denne kjappe videoen:

Hvorfor stille til valg?

Utvikle ferdigheter, styrk fremtidige arbeidsmuligheter og CV

Erfaring med oppgavene som kreves, og ferdighetene du utvikler,
i et studenttillitsverv på NTNU er ettersøkt i arbeidslivet; engasjement, lederskap, multitasking, organisering, influencing, kommunikasjon og forhandlingsevne!

Få god opplæring og unik erfaring fra konsulenter og andre tillitsvalgte

Som tillitsvalgt får du grundig opplæring fra erfarne tillitsvalgte rundt deg, og konsulenten for Studenttinget eller ditt Studentråd. Samtidig får du muligheten til å kaste deg ut i det og lære hva jobben går ut på.

En plattform for å forbedre hverdagen til folk rundt deg

Som tillitsvalgt blir du talsperson for studenter ved ditt fakultet, institutt, eller hele NTNU!
Du blir deres stemme i styrer, utvalg og forum, med en lovfestet rett til å bli hørt. Det gir deg muligheten til å arbeide for en bedre studie-hverdag, for deg og alle rundt deg!

Ta en aktiv rolle i studentdemokratiet

I tillitsverv ved NTNU får du møte, og bli kjent med folk fra flere ulike deler av universitetet, og får knytte nyttige og verdifulle bånd og vennskap.

 

En unik opplevelse

Et øyeblikk sitter du kanskje og diskuterer politikk, eller steker vafler, med andre studenter. 
Det neste sitter du i viktige møter og lobber ansatte i lederstilling for et bedre NTNU for studentene.

Spennende valgkamp

En spennende, lærerik og givende opplevelse for både deg og vennene dine i det du skriver kandidatur, engasjerer nettverket ditt, argumenterer for hvordan vi skal bedre NTNU, og får din stemme ut til studentmassen!