Valget høst 2019

Høsten 2019 kan du stille til valg som tillitsvalgt på NTNU! Det skal velges tillitsvalgte på alle nivå, fra studentråd og helt opp til Studenttinget.

Du kan stille som representant til Studenttinget, til fakultetstillitsvalgt eller til instituttillitsvalgt. Hvis du vil vite litt mer om studentdemokratiet har Studenttinget lagt ut en video på facebook som forklarer hvordan det fungerer.

På studentvalget.no finner du mer informasjon om hvordan du stiller til de ulike vervene. Om du kjenner litt på en gryende interesse, men vil vite mer om hva Studenttinget holder på med så finner du mer informasjon her  eller send en mail til sti@studenttinget.no

Arbeidsutvalget ønsker deg et godt valg!