Studentvalget våren 2020 nærmer seg

23. april til 3. mai skal det velges:
• Fakultetstillitsvalgte 
• Instituttillitsvalgte
2 studenter til universitetsstyret

Alle studenter ved NTNU har stemmerett, og kan stille til valg! 

Ny frist for å stille til universitetsstyret

Den opprinnelige fristen for å melde sitt kandidatur til universitetsstyret ved NTNU gikk ut 31. mars.
Valgstyret fikk dessverre ikke inn mange nok kvinnelige kandidater innen fristen til å kunne gjennomføre
valget og sikre en kvinnelig vararepresentant.

Valgstyret har derfor besluttet å utvide fristen for å melde kandidatur til 8. april kl. 23:59

Den opprinnelige fristen for å melde sitt kandidatur til universitetsstyret ved NTNU gikk ut 31. mars.Valgstyret fikk dessverre ikke inn mange nok kvinnelige kandidater innen fristen til å kunne gjennomføre valget og sikre en vararepresentant for det kvinnelige styremedlemmet.

Valgstyret har derfor besluttet å utvide fristen for å melde kandidatur til 
8. april kl. 23:59

Valg til NTNU-styret

Det skal velges to studenter (én kvinne og én mann) til universitetsstyret .
Alle studenter ved NTNU har stemmerett i valget. 

Fristen for å stille er utvidet til 8. april kl. 23:59
Trykk her for å lese mer om styret

Valg til studentrådene

Det skal velges nye studenttillitsvalgte på fakultet og institutt.
Disse sitter sitter i Studentrådet på ditt fakultet, og taler din sak opp mot instituttledelsen og dekanatet på fakultetet.

Frist for å stille til Studentrådet er 22. april kl. 17:00

Valget åpner om:

  • 00Dager
  • 00Timer
  • 00Minutter
  • 00Sekunder

23. april kl. 08:00 – 3. mai kl. 23:59

Hør sittende styrerepresentanter for studentene, Per Kristian Berget og Karoline Abildsnes, fortelle om  universitetsstyret: