Studentvalget våren 2020 nærmer seg

23. april til 3. mai 2020 skal det velges 
• Fakultetstillitsvalgte 
• Instituttillitsvalgte
2 studenter til universitetsstyret

Alle studenter ved NTNU har stemmerett, og kan stille til valg! 

Valget åpner om:

  • 00Dager
  • 00Timer
  • 00Minutter
  • 00Sekunder

23. april kl. 08:00 – 3. mai kl. 23:00

Valg til NTNU-styret

Våren 2020 velges det to studenter (én mann og én kvinne) til universitetsstyret for NTNU.
Frem til 31. mars kan du melde ditt kandidatur!
Alle studenter ved NTNU er valgbare.

Du kan også melde uformell interesse for å stille, eller anbefale gode kandidater!
Godt valg!

Lurer du på hva det hele egentlig dreier seg om?
Hør tidligere leder av Studenttinget, Marte Øien, forklare Studentdemokratiet ved NTNU i denne kjappe videoen: