Leif Bjarne Hammer

Dette er min siste sjanse til å sitte i Studenttinget NTNU før jeg er ferdig med utdanningen min, etter å ha vært med både i 2017 og 2018 mener jeg at jeg er godt rustet til å fremme studentenes stemme.

Selv om det er flott med nye representanter i Studenttinget trengs det også kontinuitetsbærere som meg, med et historisk perspektiv på Studenttingets virke. Samtidig er det viktig at humaniora- og samfunnsvitenskapsutdanningene er representert i Studenttinget, som student ved Det humanistiske fakultet kan jeg bidra med våre perspektiver på saker.

Noen grunner til å velge meg:
– Jeg kjenner NTNU fra innsiden (jeg har vært leder for Studentrådet HF)
– Jeg tør stå opp for viktige saker (jeg var en av forfatterne bak Dragvollkravet)
– Jeg er kritisk til maktstrukturer (blant annet New Public Management og Regjeringens vurdering av en foretaksmodell for universitets- og høgskolesektoren)
– Jeg er reflektert og opptatt av det som foregår ved NTNU, nasjonalt og internasjonalt
– Jeg bryr meg om demokrati ved universitetet, akademia og studentenes rettigheter

I 2019 ønsker jeg å jobbe mer med campus-prosjektet, forbedre utvekslingen ved NTNU, følge opp Studentenes helse- og trivselsundersøkelse, samt #metooakademia.