Idun Bækken

Jeg stiller til studenttinget fordi jeg ønsker å bidra til at livet som NTNU-student blir bedre. Jeg er spesielt engasjert i undervisningskvalitet, og mener blant annet at det bør stilles høyere krav til pedagogisk kompetanse hos undervisere. Jeg vil også jobbe for at det skal bli enklere å dra på utveksling. Jeg har vært tillitsvalgt for nanoteknologistudentene i studentrådet NV det siste året, og har dermed litt innsikt i hvordan NTNU og studentdemokratiet fungerer.