Cecilie Bjørnsdotter Raustein

Mitt navn er Cecilie, jeg kommer fra Randaberg og er 24 år gammel. Jeg har tatt en treårig bachelor i matematiske fag her ved NTNU og går for tiden et årsstudium i nordisk språk og litteratur, også på NTNU. Deretter er planen å ta master i matematikk.

Jeg har vært en del av studentdemokratiet helt siden jeg kom til Trondheim, og ønsker å fortsette med det! Jeg startet med ett år som klassetillitsvalgt, var deretter instituttillitsvalgt i ett år og nå har jeg også vært fakultetstillitsvalgt i halvannet år, samt at jeg har sittet i Studenttinget som fast representant i ett år og i Velferdstinget i et halvt år.

En stemme på meg betyr altså en stemme på kontinuitet, kompetanse og ikke minst engasjement. Jeg brenner for at studentenes stemme skal bli hørt i alle saker som angår oss, og jeg har jobbet hardt med nettopp dette de siste årene. Jeg er god til å se en sak fra flere sider, og til å se den overordnede helheten i tillegg til detaljene. Derfor er jeg en virkelig god representant for den mangfoldige studentmassen vi har ved NTNU.

Jeg håper du ønsker deg en god, erfaren og ekstremt engasjert representant i Studenttinget NTNU det kommende året, og at du derfor velger å gi meg en stemme. Godt valg!