Tor-Einar Siebke

Gjennom mange år på NTNU har jeg vært engasjert i mange aspekter av studentfrivilligheten og studentdemokratiet. Jeg har funnet dette svært givende siden det har gitt meg muligheten til å tale studentenes sak i vanskelige, men likevel viktige situasjoner. Som instituttillitsvalgt for historiske studier på Dragvoll har jeg vært involvert i flere forskjellige saker og innsett hvor viktig studentdemokratiet er for å sikre studentenes velferd og representasjon i saker som angår oss alle. Derfor ønsker jeg å ta dette videre og bli en del av studenttinget for å fortsette mitt arbeid med å sørge for at studentene blir hørt. For når alt kommer til alt så er det vi studentene som er den viktigste delen av universitet. Det er vi som er fundamentet, det er vi som forbrukerne og det er vi som er verdien det skaper.