Usman Mahmood

Har erfaring fra studentstyrte organisajoner fra tidligere studier og elevrådet fra videregående. Min hjertesak er å bidra til at alle studenter har de beste mulighetene både sosialt og akademisk, men legger personlig større vekt på det akademiske. Hvis du stemmer på meg lover jeg at; jeg gjør mitt beste å ta hensyn til alle og prøver å gjøre mest mulig til å løse studentenes problemer.