Bendik Deraas

Jeg studerer informatikk ved NTNU, og jeg ønsker å være din nye representant i NTNU-styret.Bendik

Det å se at mitt engasjement kan forandre hverdagen til mine medstudenter er noe som har drevet meg gjennom en rekke ulike verv på NTNU. Skape arrangementer i linjeforeningen, skaffe midler til studentforeninger som fakultetstillitsvalgt, og kjempe studentenes sak i Studenttinget er noe av det som har definert min tid her ved NTNU. Etter flere år som tillitsvalgt har jeg jobbet for å skaffe meg erfaringene og forståelsen som gjør meg egnet til å sitte i NTNU-styret.

Noen saker jeg har jobbet for tidligere og som jeg tror vil skape et bedre NTNU er:

Linjespesifikke arealer

Jeg vil jobbe for at NTNU legger til rette for studentarbeidsplasser dedikert til alle respektive studieprogram. Ved å tilegne egnede arealer til alle linjene, og mener det vil skape mer samhold, bedre læringsmiljø, og få flere til å aktivt bruke campus.

Undervisning i det 21.århundre

Jeg vil at NTNU legger til rette for at alle undervisere enkelt kan bytte undervisningsmetode fra tavleundervisning til mer studentaktiv læring. Undervisere må oppfordres til å bruke nye innovative undervisningsformer som gir mer effektiv læring for studenter.

Alternative vurderingsmetoder

NTNU må bruke vurderingsformer som måler gjennomgående, bedre, og mer rettferdig enn tradisjonell skoleeksamen.

English

I am an informatics student, and I want to be your new representative in the NTNU-board.

To see my involvement change the daily life of my fellow student is something that has driven me trough many different organisations at NTNU. Creating events, getting funds to student associations, and fighting for the students in the student parliament, is something that has defined my time here at NTNU. After years as representative I have worked hard to get the experience, knowledge, and understanding needed to fill the position in the NTNU-board. To be prepared, listen to the students and take reasonable decisions is my plan to create a NTNU I am sure you think is better.

Causes I am passionate about:

Dedicated areas for every study program

I want NTNU to create more work areas for students, that are dedicated to every respective study program. By doing so, I believe we will create more unity, affiliation, and get more students to actively use our campuses.

Teaching in the 21.st century

I want NTNU to stop the extensive use of lectures in lecture halls, and start focusing more on activity based learning. Lecturers must be encouraged to utilize new and innovative learning activities that will create more learning for the students.

Alternative evaluations

NTNU has to use evaluation methods that evaluate more extensive, better, and more fair than the 4-hour school exam.