Thomas Hesselberg

Litt om meg

Navn: Thomas Hesselberg

Studie: 3. året Webutviklingthomas

Alder: 22

Bakgrunn: Har tidligere sittet som entreprenør- og næringslivskoordinator ved Studenttinget i Volda, velferdskontakt ved Studentparlamentet i Gjøvik og som representant i Studenttinget ved NTNU.

Jeg stiller til NTNU-styret fordi

Som norges største og mest spennende universitet kan NTNU utrette store ting. Jeg ønsker å bidra i denne prosessen, og gjøre universitetet enda litt bedre i tiden framover.

Hvorfor meg?

I NTNU-styret kan vi studenter få innflytelse på retningen universitetet skal ta. Vi kan få gjennomslag for saker som betyr noe for oss, eller stoppe de som strider med våre interesser. Som studenter har vi mye innflytelse å hente, men også mye å tape om våre saker blir presentert feil. Vervet krever derfor studenter med erfaring og evne til dialog, som kan vise forståelse og samarbeidsvilje. Med bakgrunn fra en rekke studentdemokratier har jeg akkurat dette! En av mine beste egenskaper er evnen til å sette meg inn i andres situasjon, og se flere sider av en sak. Dette bidrar til et godt klima for både samarbeid og diskusjon. Blir jeg valgt inn i styret vil jeg sørge for å opprettholde studentenes innflytelse!

English

About me

Name: Thomas Hesselberg

Study: 3rd year Web Development

Age: 22

Background: Entrepreneurship- and business coordinator at the Student Parliament in Volda, welfare contact at the Student Parliament in Gjøvik and elected representative at the Student Parliament of NTNU.

I’m running for board member because

As the biggest and most interesting university in Norway, NTNU is able to accomplish great achievements. I would like to take part in this process, and make the university even better in the time forward.

Why me?

At the board of NTNU, we as students can gain great influence in the future direction of the university. We’re able to win trough with issues that matters to us, and work against whatever conflicts our interest. As students we have a great deal of influence to gain, but also a lot to lose if the wrong people is set to represent us. Therefore, this position requires people with great experience and diplomatic skills, who’ll be able to communicate understanding and cooperation. With a background from several student democracies, I’m just that person. One of my greatest skills is the ability to put myself into other people’s perspective. This makes a good climate of cooperation and discussion. If I’m elected, I’ll ensure the influence of the students in the time forward.