Nora Iman Hagesæther

Studieprogram: Medievitenskap

Årstrinn: 3

Alder: 22

 

Kandidatpresentasjon:

Jeg har alltid vært engasjert, og gjennom 4 år på NTNU har jeg hatt verv i Velferdstinget, Utdanningsutvalget, på Studentersamfundet og som instituttillitsvalgt. Jeg sitter igjen med mye kunnskap og erfaring, og ikke minst en forståelse av hva jeg er flink til og kan bidra med. Som person er jeg kreativ, nytenkende, ærlig og ansvarsfull.

 

En av mine største hjertesaker er studenthelse. Mange studenter sliter med ensomhet, angst og prestasjonspress. Jeg ønsker å jobbe for at NTNU skal iverksette konkrete tiltak for å få ned andelen av studenter som sliter psykisk.

 

Jeg mener at NTNU bør stå i spissen når det kommer til å løse nasjonale og globale utfordringer. For å gjøre dette må både studenter og ansatte ha et godt lærings- og arbeidsmiljø. Dette inkluderer blant annet høy kvalitet på undervisning, stimulerende campus, bedre muligheter for praksis og utveksling, og arealer til studentfrivilligheten.

 

Jeg har vært så heldig å få besøke campus og engasjerte studenter også i Ålesund og på Gjøvik. Samarbeid, utveksling av kunnskap, og respekt mellom de ulike studiebyene er viktig for å skape et sterkt fellesskap. Jeg stiller til styret fordi jeg vil bidra til å finne gode, progressive og bærekraftige løsninger for hele NTNU.

 

Candidate presentation:

During my four years at NTNU I have held several positions in the student democracy (VT, UU, ITV) and worked as a volunteer at Samfundet. I am left with a lot of knowledge and experience, and more importantly a better understanding of my own abilities. As a person, I consider myself to be creative, honest and responsible. As a university board member, my aim would be build a better NTNU by focusing on progressive and sustainable solutions.

 

Student health is particularly important to me, as many students struggle with loneliness, anxiety and pressure to perform. I want to work towards making NTNU act to reduce the number of students struggling with such issues.

 

I want NTNU to be at the forefront of innovation that can help solve national and global challenges. For this to be reality, students and educators need a stimulating work environment, better foreign exchange opportunities and quality education.

 

Last year I had the opportunity to visit both Gjøvik and Ålesund. There I got to see the different campuses and meet with student representatives. I believe that collaboration, friendship and respect across cities, campuses, and fields of study is key to building a more unified NTNU.